Kalp Üfürümleri Nedir Nasıl Tedavi Edilir?

Kalbin steteskop denilen dinleme aleti ile muayenesi sırasında normal kalp seslerine ek olarak duyulan ve üfleme sesine benzeyen seslerin genel adıdır.

Üfürümün sebepleri nelerdir?

Doğuştan ya da sonradan olan kalp ve damarlarla ilgili sorunlar kendilerine özgü yerlerde ve farklı nitelikte  üfümlere  sebep olurlar. Üfürümlerin şiddetine ve frekansına göre  birçok çeşidi vardır. Tamamen zararsızları olduğu gibi, hafif veya ağır kalp hastalığının habercisi de olabilirler. Ya da  kansızlık, gebelik, tiroit bezinin aşırı çalışması gibi kan akım hızını arttıran  durumlarda  kalp ve damarlar normal olsa da  duyulan  geçici fonksiyonel üfürümler vardır.  

Üfürümden başka kalp hastalığının belirtileri nelerdir?

Üfürümle bir arada olsa da olmasa da aşagıdaki belirtilerin herhangi birinin varlığı kalp hastalığı yönünden bir haberci olabilir.

Bebeklerde üfürüm:

  • Morarma  
  • Sık nefes alma, inleme
  • Kilo alamama
  • Büyüme gelişmede gerilik
  • Sık akciğer enfeksiyonu geçirme

Çocuklarda üfürüm:

  • Bayılma ya da bayılacak gibi olma
  • Ritim bozuklukları
  • Göğüs ağrısı
  • Halsizlik, Çabuk yorulma, çömelme

Üfürümün çeşitleri nelerdir?

Üfürüm bir hastalık adı değil, kalpte duyulan fazla seslerin genel adıdır. Kalp hastalığının habercisi olabilecek bir muayene bulgusudur. Üfürümü yaratan sebep önemlidir. Üfürümleri genel olarak patolojik üfürümler ve masum üfürümler olarak iki ana gruba ayırabiliriz.Masum üfürümler özellikle çocukluk çağında çok sık rastlanan kalpleri normal olsa da kalbin içindeki önemsiz fibröz bantların titreşimi gibi sebeplerle duyulan hafif, genellikle müzikal seslerdir. Burada bir hastalık söz konusu değildir.

Patolojik üfürümler ise daha şiddetli duyulan duyduğumuz yere ve tipine göre bir kapak darlığı ya da yetersizliği, bir damar darlığı, ya da kalpte bir delik gibi durumların sebep olduğu üfürümlerdir.

Kalbin çalışmasının hangi safhasında duyulduğuna göre üfürüm çeşitleri şunlardır:

Sistolik üfürümler: Kalbin kasılması sırasında duyulurlar.
Diyastolik üfürümler: Kalbin gevşemesi sırasında duyulurlar. Düşük frekanslıdırlar.  
Sürekli üfürümler: Kalbin hem kasılması hem de gevşemesi esnasında duyulurlar.

Çocuklarda üfürüm nasıl fark edilir?

Çoğunlukla hastaların, ateşli bir hastalık nedeniyle   doktora götürülmeleri sonucunda fark edilir. Çünkü ateşli hastalık sırasında varolan üfürümlerin şiddeti artar ve daha kolay duyulur hale gelirler. Çocuğun her zaman takip eden doktoru önceden fark etmemiş olsa dahi ateşli geldiğinde üfürümü yakalayabilir. İlk 2 yaşta yapılan rutin sağlıklı çocuk kontrollerinde tespit edilebilir. Küçük yaşta fark edilmeyen bazı üfürümler ise ilkokulda yapılan sağlık taramaları sayesinde ortaya çıkabilir.

Üfürümler nasıl tedavi edilir?

Üfürümler tedavi edilmez. Üfürüme sebep olan  hastalık (varsa) tedavi edilir. Üfürüm duyulan herkes çocuk ya da büyük mutlaka bir kardiyolog tarafından değerlendirilip üfürümünün nedeni araştırılmalıdır. Ekokardiyografik inceleme kalbin yapısal ve fonksiyonel  sorunlarında çok detaylı bilgiler verdiğinden muayenesinde kardiyak üfürüm duyulmuş olan herkese bu inceleme yapılmalıdır. Böylece bir hastalığa bağlı patolojik üfürümler ile kalbi sağlıklı kişilerde duyulan masum üfürüm de ayırt edilmiş olur.

Üfürüm eğer bir damar darlığı nedeniyle duyuluyorsa damar darlığını giderdiğinizde kaybolacaktır. Ya da kalpteki bir delikse üfürüme sebep olan deliği kapattığınızda üfürüm artık duyulmayacaktır.  Kan akış hızının artması nedeniyle olan fonksiyonel üfürümlerde de  mesela kansızlıktan ise anemiyi tedavi ettiğinizde, hipertroidi nedeniyle ise bunu tedavi ettiğinizde üfürüm kaybolacaktır.

Masum üfürümlerde ise tedavi gerektiren bir durum yoktur. Çünkü zaten sağlıklı bir kalp söz konusudur. Masum üfürümler de ateşli hastalık sırasında daha şiddetli duyulabilir. Ya da zamanla duyulmaz hale gelebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir