Çekirdek Aile ve Aile İçerisinde Kurallar

Günümüzde aile deyince ilk akla gelen her zaman anne, baba ve çocuk olmuştur. Buna teoride çekirdek aile denir. Her ailenin kendi içinde bir işleyişi vardır. Gerek açık gerekse kapalı olarak ailenin kendi içerisinde bazı kuralları vardır.

Ailenin kuralları her zaman gizli olmamalıdır. Açık belirlenen aile kuralları kendi bireyler arasında konuşulmalıdır. Aile üyeleri birlikte yaşadığı için birbirlerini çok iyi tanımalarının yanı sıra olaylar karşısında kimin ne tepki vereceği de önceden bellidir. Duygular ya da düşünceler sözle ifade edilmese de karşılıklı olarak hissedilebilme aşamasına kadar gelir. Ama her durumda konuşarak anlaşmak en iyi iletişim yollarından biri olarak göze çarpar. Evde eşitlik her zaman ön planda olmalıdır. Özellikle çocuklar arasında aynı durum karşısında her zaman aynı tepkilerin verilmesi şarttır. Eşitliğin olmadığı durumlarda huzursuzluk başlar.

Aile içinde ara sıra bazı sıkıntılar, problemler, çatışmalar baş gösterebilir. Zaten bir evin içinde hiç çatışma olmuyorsa daha büyük sorunlar her zaman var olabilir anlamına gelir. Sadece sorunlar, sıkıntılar gizlenmiştir ve maskelerle örtülmüştür. Üstü kapatılan sorunlar daha büyük sorunlara gebe olabilir. Aile kurumundaki kişiler uzun süreli bir ilişki içerisine girerler. Bu ilişki bir ömürlük olması dileği ile başlar. Uzun süreli ilişkilerin içinde mutlaka bazı çatışmalar da olacaktır. Önemli olan kişilerin birbirini iyi tanıması, birbirleriyle nasıl etkili iletişim kuracaklarından geçer. Çatışma uzun süreli ilişki içinde olan kişiler arasında doğal yollar ile başlar.
Önemli olan çatışmanın çıkmasını önlemek değil, çatışma çıktığı zaman kişilerin birbirleriyle nasıl etkileşim kuracaklarının bilincidir. Aralarında çıkan çatışmayı birbirlerini kırmadan çözebilme becerisini gösteren aile yapıları her zaman toplumda örnek birey olarak gösterilirler. Duygu ve düşünceler olduğu gibi bu bağlamda abartılara konu olmadan ortaya çıkarılmalıdır. Bu tutum kendine güvenli ve kendine saygılı tutum olarak da gösterilebilir. Bu tutum içinde olan kişiler hem kendilerine hem de başkalarına karşı her zaman saygılıdır.

Ailedeki Gizli Kurallar

Ortada bir sorun varsa konu saptırılmamalı, eski problemler yeniden ortaya çıkarılmamalıdır. Konuların özünden ayrılmadan sorunlar konuşularak çözülmelidir. Bireyler birbirini yargılamamalı, ifadeler somut bir dille belirtilmelidir. Etkin dinleme yapılmalıdır.

Ailelerde gizli ve açığa çıkmamış kuralların olması bazı sağlıksız durumları da beraberinde getirebilir. Kurallar bilinçaltındadır ve katı olur. Bu tip ailelerde ifade özgürlüğü yok denecek kadar azdır. Duygular ve düşünceler her zaman bastırılır. Özellikle çocukların bir konu hakkında fikirlerinin alınmaması, konuşturulmaması çocuklarda değersizlik duygusunun oluşmasına neden olur ve sonuçları oldukça kötü biter.

Mükemmeliyetçilik her zaman vardır. Eğer yapılan iş mükemmel olmazsa o işin değeri kalmaz ve takdirle karşılanmaz. Kişi kendini suçlu hisseder ve kaygı ve utanç duyguları gelişir. Aile içerisinde güvensizlik ortamı oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir